Skip to Content

Verkkokoulutus: Tehokas jakelijaverkosto on Venäjän-kaupan menestyksen takaaja

Время
Место
ONLINE + FI

Дата и время: 22.4.2021, 10:00-11:30

Luotettavan ja aktiivisen jakelijan löytäminen on todella arvokasta Venäjän-markkinoilla. Eikä arkielämässä usein riitä se, että jakelija löytyy, vaan yhteistyötä on jatkuvasti kehitettävä, toimintaa valvottava ja esimerkiksi luotava erilaisia kannustimia jakelijalle, jotta kehitys jatkuu positiiviseen suuntaan. Tässä koulutuksessa on tarjolla perustietoa jakelijaverkostoon liittyvistä juridisista kysymyksistä sekä kattava yritystarina menestyneen jakelijaverkoston rakentamisesta.
Koulutus on suunnattu erityisesti jakelijaverkoston kautta jo toimiville yrityksille tai sellaisen rakentamista suunnitteleville.

Ohjelma:
10.00 Tilaisuus alkaa
Yleiskatsaus Venäjän sopimusjuridiikkaan jakelijaverkostossa toimimiseksi
Petri Kekki, juristi, Suomalais-Venäläinen kauppakamari

  • Sopimuksen tekemisen yleiset periaatteet Venäjän lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä (myös jakelusopimus)
  • Jakelusopimuksia koskeva Venäjän lainsäädäntö sekä oikeuskäytäntö
  • Myynti- ja jälleenmyyntisopimuksissa huomioitavia asioita: toimitus- ja maksuehdot, yksinoikeus, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, salassapito, IPR-oikeuksien käyttämisestä sopiminen, vastuunrajoitukset sekä riitojen ratkaisu

Jakelijaverkoston johtaminen Venäjällä
Henry Huusko, Dealer Development Specialist, Ponsse OOO

  • Jakelijayhteistyö: käynnistäminen, johtaminen ja kumppanin tukeminen.
  • Yleisimmät ongelmat jakelijayhteistyössä ja niiden ratkaiseminen.
  • Seurannan, valvonnan ja tuen organisointi.
  • Jakelijaverkoston ylläpito ja motivointi

Keskustelu/kysymykset/vastaukset
11.30 Tilaisuus päättyy

Условия участия:
Участие бесплатное для фирм-членов ФРТП , остальные участники: 125 € + ндс.
Ссылка на трансляцию высылается по электронной почте накануне мероприятия.

Дополнительная информация : Елена Нийнинен ,+358 50 360 7742, elena.niininen@svkk.fi
Регистрация: Сергей Усольцев, sergei.usoltsev@svkk.ru

Back top top